Facebook
Nasza cena Akumulator Exide Conventional 12V 28Ah 280A P+ [wym. 184x124x169] [Y60-N24L-A] Zobacz większe

Akumulator Exide Conventional 12V 28Ah 280A P+ [wym. 184x124x169] [Y60-N24L-A]

EXIDE

Y60-N24L-A

264 zł

-25%

352 zł

  Napięcie 12V
  Pojemność 28Ah
  Prąd rozruchowy 280A
  Polaryzacja P+
  Bieguny -
  Wymiary 184x124x169

  1. Producent potwierdza dobrą jakość i prawidłowe działanie akumulatora.
  2. Okres gwarancji (od daty sprzedaży akumulatora) wynosi:

  • 24 miesiące - dla akumulatorów marki EXIDE Micro-Hybrid: AGM i ECM.
  • 36 miesięcy* - dla akumulatorów marki EXIDE PREMIUM do pojazdów wykorzystywanych jako samochody osobowe
  • 24 miesiące* - dla akumulatorów marki EXIDE EXCELL, CLASSIC (35Ah do 110Ah) do pojazdów wykorzystywanych jako samochody osobowe. Dla pozostałych pojazdów (dostawcze, ciężarowe) gwarancja wynosi 18 miesięcy;
  • 24 miesiące - dla akumulatorów marki EXIDE HEAVY: EXPERT HVR (12V) do samochodów ciężarowych
  • 18 miesięcy - dla akumulatorów marki EXIDE HEAVY: PROFESSIONAL POWER, PROFESSIONAL
  • 24 miesiące - dla akumulatorów EXIDE MARINE & MULTIFIT do lodzi, pojazdów rekreacyjnych i innych specjalnych zastosowań
  • 12 miesięcy dla akumulatorów motocyklowych marki EXIDE BIKE.

  * Dla pojazdów użytkowanych zawodowo jako TAXI, pojazdów policyjnych, karetek pogotowia oraz innych pojazdów, w których występuje częste rozładowanie i ładowanie akumulatora, okres gwarancyjny wynosi 18 miesięcy.

  3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wady akumulatora, reklamację należy zgłosić do punktu sprzedaży, w którym został zakupiony lub wskazanego przez sprzedawcę punktu serwisowego.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona pod warunkiem wykorzystania akumulatora zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Użytkowania i Bezpieczeństwa oraz przedstawienia prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym akumulatorem.
  5. W przypadku stwierdzenia zasadności (uznania) zgłoszonej reklamacji zapewnia się wymianę akumulatora na nowy.
  6. Gwarancją nie są objęte i powodują jej utratę:

  6.1. wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne akumulatora spowodowane niewłaściwą eksploatacją np. zamarznięcie elektrolitu w rozładowanym akumulatorze,
  6.2. samowolne naprawy, przeróbki lub zmiany oraz niezgodny z instrukcją montaż akumulatora w pojeżdzie,
  6.3. nieprzestrzeganie zaleceń instrukcji przy uruchomieniu, obsłudze, konserwacji, eksploatacji i przechowywaniu akumulatora,
  6.4. zasiarczenie ogniw w akumulatorze spowodowane niewłaściwą eksploatacją,
  6.5. *uszkodzenie akumulatora spowodowane niesprawną instalacją elektryczną w pojeździe:

  • spływ mas czynnych spowodowany napięciem ładowania poniżej 13,9 V (dla instalacji 12 V),
  • spływ mas czynnych spowodowany napięciem ładowania powyżej 14,5 V (dla instalacji 12V),

  6.6. *głębokie rozładowanie akumulatora (napięcie spoczynkowe poniżej 8V).

  * Nie dotyczy akumulatorów MARINE& MULTIFIT (max rozładowanie dla Marine&Multlfit 12,3V)

  7. Nie podlega reklamacji akumulator, którego niesprawnością jest tylko stan nienaładowania wynikający z wadliwie działającej instalacji elektrycznej w pojeździe.
  8. Gwarancja na sprzedany towar konsumpęyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową.
  9. Na czas rozpatrzenia reklamacji firma nie wydaje akumulatorów zastępczych.

Napisz swoją opinię

Akumulator Exide Conventional 12V 28Ah 280A P+ [wym. 184x124x169] [Y60-N24L-A]

Akumulator Exide Conventional 12V 28Ah 280A P+ [wym. 184x124x169] [Y60-N24L-A]

Napisz swoją opinię