Facebook
Nasza cena Akumulator Yuasa Silver High Performance 12V 48Ah 430A P+ [wym. 238x129x223] [YBX5053] Zobacz większe

Akumulator Yuasa Silver High Performance 12V 48Ah 430A P+ [wym. 238x129x223] [YBX5053]

YUASA

YBX5053

291 zł

-20%

363 zł

  Napięcie 12V
  Pojemność 48Ah
  Prąd rozruchowy 430A
  Polaryzacja ETN0
  Bieguny 1+3
  Wymiary 238x129x223

  1. Gwarancja obejmuje

  a) Okres 36 miesięcy dla akumulatorów YUASA YBX5000, YUASA AGM.
  b) Okres 24 miesięcy dla akumulatorów YUASA YBX3000 przeznaczonych do samochodów osobowych, licząc od daty zakupu akumulatora przez bezpośredniego użytkownika pojazdu.
  c) Okres 24 miesięcy dla akumulatorów serii CARGO oraz CARGO SHD.
  d) Okres 12 miesięcy dla akumulatorów YUASA serii: AGM, YBX5000, YBX3000, CARGO, CARGO SHD przeznaczone do taksówek, karetek pogotowia, pojazdów policyjnych, samochodów dostawczych, ciężarowych oraz do wszystkich innych pojazdów użytkowanych w celach zarobkowych, w których występuje częste rozładowanie i ładowanie akumulatorów (praca cykliczna), licząc od daty zakupu akumulatora przez bezpośredniego użytkownika pojazdu.
  e) Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
  f) Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Gwarancją nie są objęte i powodują jej utratę.

  a) Akumulatory, których powodem niesprawności jest tylko stan niedoładowania/rozładowania wynikający z niewłaściwej eksploatacji.
  b) Wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne oraz spowodowane przez nie wady.
  c) Samowolne naprawy i przeróbki.
  d) Zdjęcie lub naruszenie górnej pokrywy akumulatora.
  e) Niezgodne z instrukcją zamontowanie akumulatora w pojeździe.
  f) Uszkodzenia akumulatora powstałe w wyniku niesprawnej instalacji elektrycznej pojazdu.
  g) Głębokie rozładowanie akumulatora (napięcie spoczynkowe akumulatora poniżej 8V)
  h) „wygotowanie” akumulatora (napięcie ładowania powyżej 14,8V)
  i) Zasiarczenie ogniw akumulatora powstałe w wyniku niesprawnej instalacji elektrycznej pojazdu lub spowodowane niewłaściwą eksploatacją.
  j) Zastosowanie środków aktywujących zamiast wody destylowanej.
  k) Zastosowanie w pojeździe akumulatora o pojemności i prądzie rozruchu niezgodnym z zaleceniami producenta.

  3. Pojawienie się usterki w akumulatorze.

  O ile w okresie gwarancyjnym pojawi się wada akumulatora, kupujący winien zgłosić się do punktu sprzedaży, zapewniającego najszybsze rozpatrzenie reklamacji, z akumulatorem w stanie takim, w jakim ujawniła się wada i z wypełnioną Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu reklamowanego akumulatora na swój koszt, bez względu na miejsce ujawnienia się wady. Po stwierdzeniu zasadności zapewnia się wymianę akumulatora na nowy lub zwrot gotówki.